Poskytnutie prvej pomoci

Poskytnutie prvej pomoci

Je prirodzenou povinnosťou každého občana, aby podľa svojich možností poskytol prvú pomoc bez rozdielu každému, koho postihol úraz alebo náhle ochorenie. Poskytnutie prvej pomoci je…

Read Article →
Bezpečná poloha

Bezpečná poloha

Do bezpečnej polohy ukladáme človeka vtedy, keď je v bezvedomí. V tejto polohe môže voľne dýchať a nehrozí mu vdýchnutie vývratkov. Poloha končatín udržuje jeho…

Read Article →
Dýchanie z úst do úst

Dýchanie z úst do úst

Človek môže prestať dýchať po páde do vody, po zasiahnutí elektrickým prúdom alebo po otrávení liekmi či inými nebezpečnými látkami. Ak sa ocitnete v blízkosti…

Read Article →
Pneumotorax

Pneumotorax

Pneumotorax (kolaps alebo spľasnutie pľúc) vzniká pri poranení hrudníka alebo spontánne pri prasknutí pľúcnej buly. Bula je zoslabnuté miesto pľúcneho tkaniva, buď vrodené, alebo vzniknuté…

Read Article →
Dusenie

Dusenie

Anatómia dýchacích ciest Dýchaciu sústavu ľudí môžeme rozdeliť na dve funkčne odlišné časti. Prvá, prívodná časť má za úlohu ohrev, zvlhčovanie a prečisťovanie vzduchu vstupujúceho…

Read Article →
Utopenie

Utopenie

Medzi najčastejšie príčiny utopenia patria: • konzumácia alkoholu • zlyhanie telesných orgánov • samovražda Ako predchádzať utopeniu • nepreceňujte svoje schopnosti, popri brehu sa dá…

Read Article →
Otras mozgu

Otras mozgu

Otras mozgu je porucha mozgovej funkcie, ktorá je vyvolána úrazom – otrasom. Jedná sa o jedno z ľahších poranení mozgu. Príznaky Charakteristika otrasu mozgu spočíva…

Read Article →
Bezvedomie

Bezvedomie

Charakteristika vedomia a bezvedomia Vedomie je stav, v ktorom prebiehajú psychické funkcie, ktoré si jedinec uvedomuje a je schopný ich vzťahovať k svojmu „ja“. Je to…

Read Article →
Šok

Šok

Šok je život ohrozujúca situácia. Vzniká v dôsledku zlyhania krvného obehu, ktorý zabezpečuje distribúciu kyslíka do tkanív a odsun odpadových látok. To má za následok,…

Read Article →
Elektrický šok

Elektrický šok

Priamym následkom silného zásahu elektrickým prúdom je bezvedomie a niekedy i zastavenie dýchania. Okrem toho môžu vzniknúť v mieste, kde vnikol do tela elektrický prúd,…

Read Article →