PS 12

Prenosná motorová striekačka PS 12 je určená pre zásah na mieste s dostatočným zdrojom vody, alebo na diaľkovú dopravu vody na požiarovisko, prípadne na odčerpávanie vody zo zatopených priestorov pri povodniach. Čerpadlo sa skadá z rámu čerpadla, motoru Škoda, plynovej vývevy a odstredivého čerpadla. Striekačku PS 12 môžu prenášať štyri osoby a preto ju možno používať tam, kde prístup k vodnému zdroju je pre ťažkú hasičskú techniku obmedzený.

Technické parametre:

rozmery:
        dĺžka: 900 mm
        šírka: 603 mm
        výška: 835 mm
hmotnosť: 185 kg
objem palivovej nádrže: 23 l
výrobca Bratislavské automobilové závoby n.p.
motor:
        typ: Škoda 981
        objem valcov: 1 221 cm3
        vŕtanie: 72 mm
        zdvih: 75 mm
        zapaľovanie: 4 valcové, vertikálnym magnetom s automatickou reguláciou
        spotreba paliva 11,5 l/MH
        mazanie motora: tlakové, obežné, zubovým čerpadlom
        chladenie motora: dvojokruhové, 1. okruh výmenou tepla, 2. okruh čerpanou vodou
        výkon max.: 25kW
        otáčky max.: 3 500 ot/min
čerpadlo:
        typ: odstredivé, jednostupňové
        počet sacích hrdiel: 110 – 1 ks
        počet výtlačných hrdiel: 75 – 2 ks
        tlak max.: 1 600 kPa
        výveva: plynová na spálené plyny
        otáčky čerpadla: 3 500 ot/min
        výkon: 1 200 l/min

PS 12