Čo a čím hasiť

Čo a čím hasiť

Vodný hasiaci prístroj Hasiacou látkou je voda, ktorá obsahuje potaš, chrániacu proti zamrznutiu. Nesmú sa s ním hasiť elektrické zariadenie pod prúdom. Má najnižšiu účinnosť,…

Read Article →
Hasiace prístroje

Hasiace prístroje

Hasiace prístroje sú požiarnotechnické zariadenia slúžiace na hasenie požiaru. Prenosné hasiace prístroje delíme podľa druhu hasiacej látky na vodné, penové, práškové, CO2. CO2 (snehové) hasiace…

Read Article →
Protipožiarne opatrenia

Protipožiarne opatrenia

Hasiace prístroje Hasiace prístroje slúžia len na prvý zásah osôb nachádzajúcich sa v priestore, kde vznikol požiar, až do príchodu hasičskej jednotky. Prenosné hasiace prístroje…

Read Article →
Horenie - teória

Horenie – teória

Horenie a horľavé látky Horenie je chemicko – fyzikálna reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje teplo a vyžaruje svetlo za prítomnosti dymu /splodín horenia. Aby k…

Read Article →