Dusenie

Dusenie

Anatómia dýchacích ciest

Dýchaciu sústavu ľudí môžeme rozdeliť na dve funkčne odlišné časti. Prvá, prívodná časť má za úlohu ohrev, zvlhčovanie a prečisťovanie vzduchu vstupujúceho do pľúc. Druhá, dýchacia časť, má za úlohu výmenu kyslíka a oxidu uhličitého medzi krvou a vzduchom. K ďalším dôležitým funkciám patrí udržiavanie rovnováhy vnútorného prostredia (pH), a vydávanie zvukov (u človeka tvorba reči).

Dýchacie cesty tvorí:

 • • nosová dutina
 • • nosohltan
 • • hrtan
 • • priedušnica
 • • priedušky
 • • pľúca

Mechanizmus dýchania

Dýchanie delíme na štyri čiastkové procesy:

 • ventilácia pľúc – doprava vzduchu z ovzdušia do pľúc a opačne
 • vonkajšie dýchanie – výmena dýchacích plynov medzi alveolami a krvou
 • vnútorné dýchanie – výmena dýchacích plynov medzi krvou a tkanivami
 • bunkové (celulárne) dýchanie – rozklad živín v bunkách

Ventilácia pľúc

Pri normálnom, pokojovom dýchaní vymení dospelý človek jedným dychom a výdychom asi 500 ml vzduchu pri frekvencii 14-18 dychov/min. Minútový dychový objem je teda 7-9 l vzduchu.

Nepriechodnosť dýchacích ciest cudzím telesom – dusenie sa je nezvyklou, ale riešiteľnou potenciálnou príčinou náhodných úmrtí. Najčastejšou príčinou je potrava u dospelých ako napr. ryby, mäso. U batoliat a detí dochádza v polovici prípadov dusenia pri jedení, zvyšok sa týka požitia predmetov napr. mince, hračky. Úmrtia sú zriedkavosťou. Nakoľko sa väčšina prípadov vyskytuje v súvislosti s jedením a zväčša sú prítomní svedkovia, je často možné zakročiť včas, kým postihnutý reaguje.

Rozlišujeme miernu alebo ťažkú nepriechodnosť dýchacích ciest cudzím telesom. Medzi všeobecné známky patrí záchvat vzniknutý pri jeule; obeť sa môže držať za hrulo.

Mierna nepriechodnosť (účinný kašeľ): Dusiaci je schopný odpovedať na otázku „Dusíte sa?“ alebo je schopný hovoriť, kašľať, dýchať.

Ťažká nepriechodnosť (neúčinný kašeľ): Postihnutý nie je schopný hovoriť, nemôže dýchať, chrčí, sú prítomné tiché pokusy o kašeľ až bezvedomie.

Rozpoznanie je kľúčom k úspešnej záchrane, nezamieňať si dusenie s kolapsom, srdcovou príhodou či inými stavmi, ktoré môžu spôsobiť náhle dýchacie ťažkosti, stratu vedomia, zmodranie v tvári.

Postup poskytovania prvej pomoci

1. Ak má postihnutý príznaky miernej nepriechodnosti dýchacích ciest,

 • • vyzvite ho ku kašľu
 • • postavte sa zboku, predkloňte postihnutého a pridržiavajte hrudník postihnutého, hranou ulane jednej ruky udrite najviac 5-krát medzi lopatky postihnutého
 • • po každom údere do chrbta skontrolujte, či sa cudzie teleso neuvoľnilo, pretože cieľom nie je dať všetkých 5 úderov, ale uvoľniť prekážku v dýchacích cestách

2. Ak má postihnutý príznaky ťažkej nepriechodnosti dýchacích ciest a je pri vedomí vykonáme Heimlichov manéver:

heimlichov manéver

 • • ak po 5 úderoch medzi lopatky nedôjde k uvoľneniu nepriechodnosti dýchacích ciest cudzím telesom, postavte sa za postihnutého a oboma rukami ho obchyťte na úrovni hornej časti brucha, predkloňte postihnutého, zaťatú päsť umiestnite medzi pupok a hrudnú kosť, druhou rukou obchyťte prvú ruku a prudko zatlačením smerom dovnútra a nahor stlačte najviac 5 krát

stlačenie v lahu

 • • ak nedošlo k uvoľneniu nepriechodnosti, pokračujte v pokuse iba 1 stlačenia v ľahu podobného ako pri stlačení v oblasti hornej časti brucha s polohou rúk ako pri oživovaní

3. Ak postihnutý kedykoľvek stratí vedomie začneme s oživovaním

Prvá pomoc pri dusení