Dýchanie z úst do úst

Dýchanie z úst do úst

Človek môže prestať dýchať po páde do vody, po zasiahnutí elektrickým prúdom alebo po otrávení liekmi či inými nebezpečnými látkami. Ak sa ocitnete v blízkosti človeka, ktorý je v bezvedomí a zjavne nedýcha, vaša prvá akcia musí smerovať k obnoveniu dýchania. S umelým dýchaním z úst do úst začnite ešte prv, ako zabezpečíte prvú lekársku pomoc a ako sa budete zaoberať iným postihnutím, okrem dusenia.

Resuscitácia starších detí a dospelých

  • • postihnutého uložte na pevnú pouložku tvárou hore. Pod krk mu položte nejaký mäkší predmet a hlavu mu vyvráťte jemne dozadu. Potom mu vyčistite ústa, aby ste odstránili prípadné prekážky z dýchacích ciest
  • • začnite stlačať hrudník v strede hrudnej kosti s frekvenciou asi 100 stlačení za minútu. Po 30 stlačeniach dajte hlavu do záklonu, postihnutému stisnite nos, hlboko sa nadýchite a svoje ústa priložte na jeho ústa. Potom silno vdýchnineme vzduch do jeho pľúc. Toto urobte 2x.
  • • po každom výdychu svoje ústa oliiaľte a sledujte, ako z jeho úst uniká vzduch a ako mu klesá hrudník. V resuscitácii pokračujte dovtedy, kým nepríde lekár alebo kým postihnutý nezačne dýchať sám.

Resuscitácia

Umelé dýchanie

Vdychovaniu vzduchu do úst postihnutej osoby môže niekedy brániť poranenie tváre.
V takých prípadoch uložte zraneného na chrbát a rýchlo mu vyčistite ústa a vchod do dýchacích ciest. Potom mu vyvráťte hlavu dozadu , hlboko sa nadýchnite a priložte si ústa na jeho nos. Ústa mu zavrite podvihnutím brady. Po vydýchnutí vzduchu do nosa postihnutému otvorte ústa, aby mohol vzduch voľne unikať.