Šok

Šok

Šok je život ohrozujúca situácia. Vzniká v dôsledku zlyhania krvného obehu, ktorý zabezpečuje distribúciu kyslíka do tkanív a odsun odpadových látok. To má za následok, že životne dôležité orgány ako mozog a srdce sú nedostatočne zásobené kyslíkom. Stav si vyžaduje okamžitú liečbu, aby sa zabránilo trvalému poškodeniu a smrti. Šok sa zhoršuje strachom a bolesťou.

Najviac citlivý orgán na nedostatok kyslíka je mozog. Bunky šedej hmoty odumierajú za 3 – 5 minút bez kyslíka.

Najčastejšou príčinou šoku je závažná strata krvi. Šok sa rozvíja pri strate 1,2 litra, čo je asi jedna pätina normálneho objemu krvi. Takáto strata krvi vzniká pri poraneniach. Príčinou môže byť aj skryté krvácanie z vnútorných orgánov, keď krv uniká do telesnej dutiny, alebo krv uniká z poškodených ciev pri zatvorených poraneniach, zlomeninách.
Straty iných telesných tekutín môžu tiež spôsobiť šok, napríklad pri hnačke, zvracaní, nepriechodnosti čriev, a ťažkých popáleninách.
Šok sa môže objaviť aj pri dostatočnom krvnom objeme v prípade, že srdce nie je schopné prečerpávať krv teda pri zlyhaní samotného srdca. Tento stav vzniká pri závažných ochoreniach srdca, srdcovom infarkte alebo pri akútnom zlyhaní srdca. Inými príčinami šoku sú celkové infekcie, nedostatok určitých hormónov, znížená hladina krvného cukru, podchladenie, ťažké alergické reakcie, predávkovanie liekmi a poranenie miechy.

Príznaky šoku:

 • • nápadná bledosť a nepokoj
 • • bledá, studená, vlhká koža a potenie
 • • slabosť a závraty
 • • nevoľnosť a niekedy zvracanie
 • • smäd
 • • zrýchlené a plytké dýchanie
 • • zívanie alebo lapanie po dychu

Postup pri poskytnutí prvej pomoci pri šoku – praviulo 5T

 • TICHO – záchranca psychicky a fyzicky upokojuje postihnutého. Pri upokojovaní v ťažších stavoch však záchranca nesmie hovoriť klamstvá, aby nestratil dôveru postihnutého.. Treba ho informovať o stave, ale zároveň dať nádej na uzdravenie. Nedávať najavo svoj strach a znepokojenie pred postihnutým.
 • TEPLO – aby sme zabránili stratám tepla je dôležité prikryť postihnutého zhora aj zospodu. Zabránenie zvýšenej spotrebe kyslíka psychickým a fyzickým upokojením a zakrytie postihnutého, sú preto výkony zachraňujúce život, aj keď to znie až priveľmi jednoducho.
 • TEKUTINY – nepodávame postihnutému žiadne tekutiny aj keď si ich dožaduje. Ovlažujeme pery a tvár
 • TÍŠENIE BOLESTI – ošetrenie poranení, zhnehybnenie, optimálne polohovanie a psychické upokojovanie
 • TRANSPORT – protišoková poloha – postihnutý by mal ležať na chrbte so zdvihnutými dolnými končatinami asi 30 cm nad zemou

Protišoková poloha

 • • ak je príčinou šoku veľké vonkajšie krvácanie – krvácanie zastavte priamym tlakom na ranu
 • • sledujte životné funkcie – vedomie, dýchanie
 • • aktivujte rýchlu zdravotnú službu (155, 112)
Šok

(zdroj: www.falck-academy.sk)