História

Dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove bol založený v roku 1882.
Leopoldov sa vtedy volal Mestečko, Leopoldov bol názov len pre pevnosť a železničnú stanicu. Mestečko bolo vtedy osadou, ktorá mala 4 ulice. Žilo tu okolo 500 obyvateľov.
V našom okrese bol prvý hasičský zbor založený v Hlohovci v roku 1874, ďalší spolok vznikol v roku 1879 v Ratkovciach, v roku 1880 v Maduniciach a v roku 1882 v Mestečku, Bučanoch, Drahovciach a Piešťanoch.

Prvý hasičský spolok v Mestečku mal 26 členov. Mali 26 štvorkolesovú striekačku, 8m savíc, 185m hadíc, 4 rebríky, 1 sud na kolesách, 3 lampáše 1 čakan a 1 sekeru.
Hlavnou úlohou hasičov bolo hasiť požiare a pomáhať pri ďalších živelných pohromách. Chodili hasiť aj do Červeníka, Šulekova a Hlohovca. Hasiči boli usporiadatelia pri rôznych svetských a cirkevných slávnostiach. Všetky tieto povinnosti vykonávali hasiči v prospech spoluobčanov a verejnosti, z lásky a oduševnenia, smelo a nezištne.

Počas 1. sv. vojny činnosť hasičského zboru opadla. O to silnejšie začal spolok pracovať po skončení vojny, keď sa po mhohých rokoch muži vrátili domov a život sa začal vracať do normálnych pomerov. Vtedy sa rozšíril počet členov zboru, začalo sa s chuťou a nadšením pracovať.
Do nového zboru boli zvolení: ako veliteľ Alexander Kleiman, námestník veliteľa a pokladník Vincent Hudek, tajomník Rudolf Zemko, správca majetku Ferdinand Piovarči a strojník Ľudovít Pavlovič.
Výboru pomáhali všetci členovia zboru. Aby sa zdokonalili v odbornej hasičskej práci, mali takmer každú nedeľu cvičenie. Zúčastňovali sa s úspechom na rôznych hasičských sútažiach. Boli poriadateľmi na všetkých slávnostiach. V hasičskom zbore pracovali ako sanitárky aj ženy. Členovia DHZ sa venovali aj kultúre a zábave.

Po zaniknutom Vzdelávacom spolku slovenskej mládeže v Mestečku, ktorý tu pracoval v rokoch 1914-1920, prebrali tzv. Spolkovú záhradu do svojej starostlivosti. Záhradu nanovo oplotili a vysadili stromkami. Pre hudobníkov vybudovali vyvýšené pódium. Bufet bol murovaný a dostatočne veľký. Pri bufete bol veľký prístrešok, pod ktorým boli stoly a stoličky asi pre 300 ľudí. Uprostred záhrady vybudovali na tancovanie veľký betónový kruh. Neskoršie zaviedli do záhrady elektrické osvetlenie. Veľkej obľube sa tešila aj kolkáreň. Upravili tiež príchodovú cestu do záhrady (vtedy už nie Spolkovej ale hasičskej). Pri záhrade vykopali studňu. Záhrada slúžila na oddych a kultúru pre široké okolie.

Najviac preslávila hasičský zbor v Mestečku jeho dychová kapela. Mala asi 30 členov a viedol ju veliteľ Alexander Kleimann, neskoršie Dezider Piovarči. Muzikanti hrávali pri rôznych príležitostiach nielen doma v Mestečku, ale i po širokom okolí. Veľké úspechy dosahovali na rôznych hudobných súťažiach. Bol hrdý na to, že ako veľmi dobrú kapelu ich pozvali v roku 1934 do Bratislavy , aby hrali na privítanie rumunského kráľa Karola II.

Počas 2. svetovej vojny činnosť spolku opäť opadla. Po skončení vojny sa spolok hasičov dal znovu do práce.

Najväčšia aktivita nastala koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov. Začala sa vylepšovať a doplňovať požiarna technika. Včase predsedovania Antona Kalvodu bolo bolo dobre vycvičené družstvo dorastu a neskoršie mužov pod velením veliteľa Františka Čaploviča. Kolektív dosahoval veľmi dobrých výsledkov v súťaži požiarnych mužstiev. V hlohovskom okrese boli najlepší, za čo boli aj na krajskej šúťaži v Nitre, kde získali siedme miesto. V tomto období sa začala stavať budova požiarnej ochrany, požiarna zbrojnica s bytom pre veliteľa. Hasiči tu strávili nejednu hodinu. Po dokončení stavby byt nad požiarnou stanicou nedostal veliteľ požiarnej ochrany ako bolo sľúbené, ale okresný okrskový žandár pán Kazík. V požiarnom zbore nastala stagnácia a nechuť pracovať pre mesto.

V sedemdesiatych a na začiatku osemdesiatych rokov bol 11 rokov predsedom DPO Antom Lietava a veliteľ Ján Pataj. Dobrovoľná požiarna ochrana v Leopoldove dosahovala opäť dobré výsledky. Obnovila sa súťaž hry Plameň, kde sme spoluprácou so základnou školou dosahovali dobré výsledky v okrese Trnava. Začali sme vychovávať zo žiakov dorast požiarnej ochrany. Mali sme 2 družstrvá, jedno dorasteniek a jedno dorastencov. Požiarne družstvá dosahovali popredné umiestnenia na rôznych súťažiach v okrese.

Pri príležitosti 110. výročia založenia požiarnej ochrany v našom meste bola naša organizácia ocenená Prezídiom DPO SR medailou za vynikajúcu a dlhodobú spoluprácu v DPO.