Bezpečná poloha

Bezpečná poloha

Do bezpečnej polohy ukladáme človeka vtedy, keď je v bezvedomí. V tejto polohe môže voľne dýchať a nehrozí mu vdýchnutie vývratkov. Poloha končatín udržuje jeho telo v stabilnej a pohodlnej polohe. Do bezpečnej polohy však ukladajte postihnutého až po zistení, že normálne dýcha, a po ošetrení viditeľných zranení. Nikdy neukladajte do tejto polohy človeka, u ktorého predpokladáte úraz chrbtice!

  • • ako prvé skontrolujte, či postihnutý nemá nič v ústach; ak má zubnú protézu, vyberte mu ju von
  • • bližšiu ruku postihnutého uložte pozdĺž tela a vsuňte mu ju pod bližšiu končatinu
  • • vzdialenejšiu ruku preložte postihnutému cez hrudník smerom k vám a vzdialenejšiu nohu mu preložte cez koleno, takisto smerom k vám
  • • teraz jednou rukou chráňte hlavu postihnutého a druhou mu chyťte šatstvo v bedrovej oblasti. Potom ho potiahnite smerom k sebe a oprite ho o seba
  • • hlavu postihnutého uložte tak, aby mal voľné dýchacie cesty
  • • bližšie rameno postihnutého zohnite do pohodlnej polohy, aby podopieralo hornú časť tela; dolnú končatinu mu zasa zohnite v kolene, aby mal stehno vpredu a podopieralo dolnú časť tela. Potom jemne povytiahnite druhú ruku spod tela postihnutého a uložte mu ju pozdĺž tela, aby sa nemohol prevrátiť na chrbát

Bezpečná poloha

Ako uložiť raneného do stabilizovanej polohy

Stabilizovaná bočná poloha

  • • slúži na stabilizáciu osoby, ktorá dýcha a je v bezvedomí
  • • do tejto polohy ukladáme osobu, u ktorej nepredpokladáme riziko poranenia chrbtice

Uloženie do stabilizovanej bočnej polohy zabezpečí:

  • • uvoľnenie dýchacích ciest
  • • zabránenie vdýchnutia zvratkov