Otras mozgu

Otras mozgu

Otras mozgu je porucha mozgovej funkcie, ktorá je vyvolána úrazom – otrasom. Jedná sa o jedno z ľahších poranení mozgu.

Príznaky

Charakteristika otrasu mozgu spočíva v krátkodobej strate vedomia (bezvedomie), pamäte s opakovaným zvracaním, ktoré nie je podmienkou.

Bezvedomie pri otrase mozgu netrvá väčšinou dlhšie než 15 minút, pokiaľ je dlhšie, ide už väčšinou o vážnejšie poranenie. Dôležitým varovným signálom je i opakované bezvedomie, kedy po krátkej pauze od probudenia zranený vedomie opät stráca. V takomto prípade sú dôležité pri záchrane života zraneného sekundy. Prevoz do nemocnice musí byť okamžitý!

Prvá pomoc

Zraneného s podozrením na otras mozgu – tj. takého, ktorý po úraze hlavy upadol do krátkeho bezvedomia – uložte do pokojnej polohy na chrbte, alebo do stabilizovanej polohy s ohľadom na ďalšie prípadné zranenia. Kontrolujte jeho životní funkcie – dýchanie a srdečný tep – a čo nejskôr zaistite prevoz do najbližšej nemocnice.

Rizikové faktory otrasu mozgu

Najčastejší otras mozgu vzniká po pádoch, pri športe, dopravných nehodách. Častý je u detí, ktoré sa hrajú a odniekaľ spadnú na hlavu. Pokiaľ prišlo k strate vedomia a nevoľnosti, je nutné čo najskôr poraneného dopraviť k lékárovi.

Prevencia otrasu mozgu

Ochrana hlavy pri športe, ochranné pomôcky v pracovnom prostredí, stráženie detí, ochrana výškových budov – zábradlie.

Prvá pomoc – otras mozgu pri páde