Mladý hasič a záchranár

Mladý hasič a záchranár

Naše žiačky sa zúčastnili súťaže Mladý hasič a záchranár, ktorá sa konala v Hlohovci. Na súťaži sme mali 2 družstvá dievčat, ktoré sa umiestnili sa…

Read Article →
Odovzdávanie Tatry

Odovzdávanie Tatry

Read Article →
Vatra SNP

Vatra SNP

Aj tento rok sme v Spolkovej záhrade postavili Vatru SNP a potom sme robili protipožiarny dozor.

Read Article →
Protipožiarny dozor - festival Červeník

Protipožiarny dozor – festival Červeník

Počas Hudobného festivalu Červeník sme vykonávali protipožiarny dozor.

Read Article →
MDD

MDD

Read Article →