Mladý hasič a záchranár

Mladý hasič a záchranár

Naše žiačky sa zúčastnili súťaže Mladý hasič a záchranár, ktorá sa konala v Hlohovci. Na súťaži sme mali 2 družstvá dievčat, ktoré sa umiestnili sa na 15. a 16. mieste.

reportáž HcTV

hasic-zachranar-1.jpghasic-zachranar-2.jpghasic-zachranar-3.jpghasic-zachranar-4.jpghasic-zachranar-5.jpg

viac foto: DHZ Hlohovec