Hasičská omša

Hasičská omša

Fotogaléria Slávnostný sprievod do kostola

Read Article →
Striekačka na tréningy, oprava studní

Striekačka na tréningy, oprava studní

Po tréningu žiakov v pondelok, sme zostali na zbrojnici a z nepoužiteľnej PS 12 z Červeníka sme žiakom “vyrobili” tréningovú striekačku. V utorok sme v…

Read Article →
Hasičská nedeľa

Hasičská nedeľa

Fotogaléria

Read Article →
FirEco

FirEco

Fotogaléria DHZ Hranovnica, III. ročník súťaže s historickými hasičskými striekačkami DHZ BA – Jarovce, III. ročník súťaže s historickými hasičskými striekačkami

Read Article →
Pracovný deň na zbrojnici

Pracovný deň na zbrojnici

Doobeda sme umiestnili zákazové značky na novom cintoríne. Poobede sme šli do Červeníka pre starú PS12 a a potom sme do dlhom čase vypucovali aviu….

Read Article →
Oslavy svätého Floriána v Pezinku

Oslavy svätého Floriána v Pezinku

Dňa 1.5. sme sa zúčastnili oslavy svätého Floriána v meste Pezinok za účasti. OR HaZZ Pezinok, DHZ Pezinok, DHZ Častá a ostatných dobrovoľných hasičských zborov….

Read Article →
Natieranie kade

Natieranie kade

Fotogaléria

Read Article →
Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

Dňa 4. februára 2011 sa v priestoroch pod kinom uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Leopoldov. Schôdze sa zúčastnilo 25 členov. Hodnotila sa činnosť nášho zboru…

Read Article →