Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

Dňa 4. februára 2011 sa v priestoroch pod kinom uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Leopoldov. Schôdze sa zúčastnilo 25 členov. Hodnotila sa činnosť nášho zboru v uplynulom roku a bol schválený plán činnosti na tento rok. Členovia František Chovan a Marián Kleiman boli povýšený na hodnosť mladší inšpektor. Člen Jozef Grajciar starší dostal medailu za mimoriadne zásluhy. Oficálne sme prijali Mareka Malíka za člena (zapájal sa do činnosti nášho zboru od jari) a zapísali sme do zboru dalších dvoch členov Juraja Gergiča a Mareka Šenku.

Fotogaléria