Oslavy svätého Floriána v Pezinku

Oslavy svätého Floriána v Pezinku

Dňa 1.5. sme sa zúčastnili oslavy svätého Floriána v meste Pezinok za účasti. OR HaZZ Pezinok, DHZ Pezinok, DHZ Častá a ostatných dobrovoľných hasičských zborov.

Začiatok bol pri OR HaZZ Pezinok, odkiaľ sme sa v sprievode hasičov a hasičskej techniky presunuli cez mesto, kde sme položili vence k sochám svätého Floriána a po uložení vencov sme sa presunuli na parkovisko pred mestský úrad, kde nasledovali ukážky OR HaZZ Pezinok, RZP Pezinok, MSP Pezinok a DHZ Pezinok.
Po krátkom programe sa prešlo na ukážky, pričom prvú ukážku malo OR HaZZ Pezinok, kde ukázali ako sa vyslobodzuje z vozidiel a záchranári predviedli ukážku prvej pomoci za pomoci hasičov a dopravný policajti následne prezentovali ukážku ich práce. Po tejto ukážke nasledovala práca mestskej polície Pezinok, kde ukázali sebaobranu po ktorej nasledovali dobrovoľný hasiči z Pezinka v ukážke hasičského útoku modernou aj ručnou striekačkou, ďalej pokračovali hasiči z OR HaZZ Pezinok s ukážkou záchrany osôb z výšok a po tejto ukážke nasledovali ďalej simulované požiare hasené práškovými hasiacimi prístrojmi. Na koniec programu bola pre deti spravená ľahké pena.

Sprievod cez Pezinok

Ukážky hasenia