Striekačka na tréningy, oprava studní

Striekačka na tréningy, oprava studní

Po tréningu žiakov v pondelok, sme zostali na zbrojnici a z nepoužiteľnej PS 12 z Červeníka sme žiakom “vyrobili” tréningovú striekačku. V utorok sme v práci pokračovali a ako bonus sme opravili a namaľovali studne na novom cintoríne.

Fotogaléria