Krvácanie

Krvácanie

Stručná anatómia:

Krv oblieha v cievach, ktoré sa môžu prirovnať rôzne hrubým potrubiam. Pri poškodení ciev sa aktivujú viaceré mechanizmy na zabránenie vzniku krvných strát: cievy sa zúžia a viacerými chemickými reakciami sa v poškodenej oblasti vytvorí krvná zrazenina. Ak sa cievy roztrhnú, alebo prerušia skôr ako sa začne proces zrážania krvi, vzniká nekontrolovateľné krvácanie. Následkom toho sa môže rozvinúť šok!

Z filozofického hľadiská sa považuje krv za najhodnotnejšiu tekutinu. Krv prináša bunkám kyslík a potrebnú výživu – vodu, minerálne látky, bielkoviny, cukry, tuky, vitamíny, ale aj hormóny a enzýmy. Bunky odovzdávajú do krvi odpadové látky, ktoré putujú s krvou do obličiek a do pľúc, kde sú vylučované. Krv vzniká v kostnej dreni. Priemerný ľudský organizmus obsahuje asi 4 – 6 litrov krvi, čo je asi 8 % telesnej hmotnosti.

Krvácanie – charakterizujeme ako narušenie celistvosti steny cievy, ktoré sa prejavuje vytekaním krvi do prostredia vonkajšieho alebo vnútorného.

Ranu – charakterizujeme ako narušenie celistvosti kožného krytu tela, ktoré sa môže a nemusí spájať s krvácaním. Rany môžeme klasifikovať podľa rôznych kritérii.

Rozdelenie podľa vzniku: rezná, bodná, tržná, strelná, zmliaždená, kombinovaná
Rozdelenie podľa hĺbky: povrchová, hlboká, prenikajúce
Rozdelenie podľa obsahu: jednoduchá, s cudzím telesom

Vnútorné krvácanie je veľmi vážne, pretože krv vyteká do telových dutín (hrudník, brucho) a nie von. Môže vznikať šok.

Vonkajšie krvácanie nastáva najčastejšie v dôsledku zranenia. Vzniká z dôsledku úrazu. Krvácať môžeme pri poškodení kožného krytu alebo z prirodzených otvorov – krv vyteká z úst, nosa, ucha, konečníka, pošvy alebo močových ciest.

Postup pri zastavovaní krvácania:

ak sa v rane nenachádza cudzie teleso

• podľa možnosti použiť jednorazové rukavice. Odstrániť, alebo odkryť odev v mieste rany pre sprístupnenie rany.
• okamžite zatlačiť ranu prstami alebo dlaňou. Ak je postihnutý pri vedomí, môže tak urobiť on sám. Podľa možnosti prekryť ranu sterilným obväzom, alebo čistou látkou. Priložiť tlakový obväz – vrstva má mať aspoň 2 cm. Pri presakovaní tlakového obväzu prikladáme ďalšiu vrstvu, napr. stočený obväz alebo vrstvu inej tkaniny a pritiahneme ju k pôvodne priloženému tlakovému obväzu. Do tlakového obväzu nevkladáme pevné predmety
• zodvihnúť a podopierať končatinu postihnutého, tak aby bola nad úrovňou srdca
• myslieť na možnosť rozvoja šoku a preto začať včas s protišokovými opatreniami

ak sa v rane nachádza cudzie teleso

Veľké telesá nikdy neodstraňujte, pretože upchávajú ranu a bránia krvácaniu.

• podľa možnosti použiť jednorazové rukavice. Zatlačiť prstami po bokoch cudzieho telesa, okraje rany okolo cudzieho telesa tlačiť k sebe (poranený môže pomáhať).
• cudzie teleso obložiť gázou do jeho výšky
• obviazať – ak teleso veľmi vyčnieva, obväz viesť okolo tak, aby sa ním nehýbalo
• veľké telesá možno spevniť dvomi priečne uloženými neroztočenými obväzmi po stranách, tak aby sa na predmet v rane nevyvíjal tlak
• zariadiť prevoz do nemocnice

Prvá pomoc pri krvácaní z nosa

• postihnutého posadiť s predklonenou hlavou, uvoľniť odev okolo krku a nechať dýchať ústami
• dôležité je aj upokojenie postihnutého
• stlačiť mäkkú časť nosových krídel (tesne pod chrupkovou časťou)
• po 10 minútach uvoľniť, ak náhodou krvácanie pokračuje opakovať postup
• po zastavení sa vyhýbať smrkaniu, námahe a horúcim nápojom
• ak sa krvácanie nezastaví do 30 minút je nevyhnutné špecializované vyšetrenie na krčnom oddelení (ORL)

Prvá pomoc pri krvácaní z ucha

prvá pomoc pri vedomí

• uložiť postihnutého do polohy polosediacej, tak aby poranené ucho bolo uložené nižšie (hlava naklonená na postihnutú stranu)
• ucho prekryť sterilným štvorcom, obväzom, alebo čistou tkaninou a previazať okolo hlavy
• cudzie teleso nevyťahovať , nehýbať s ním
• zabezpečiť prevoz do nemocnice

prvá pomoc v bezvedomí

• uložiť postihnutého na stranu s krvácajúcim uchom smerom nadol, tak aby krv vytekala von z ucha
• kontrolovať stav vedomia v stabilizovanej polohe

Prvá pomoc pri krvácaní z iných otvorov

Môže sa vyskytnúť krvácanie z konečníka, vykašliavanie krvi a vracanie krvi. Vždy je potrebné odborné ošetrenie.

Prvá pomoc:

• upokojiť postihnutého
• uložiť postihnutého do polohy podľa prevažujúcich príznakov. Pri ťažkom dýchaní posediačky, pri príznakoch šoku do protišokovej polohy, pri bolestiach brucha do úľavovej polohy – na chrbte s podloženou hlavou a podloženými pokrčenými dolnými končatinami v kolenách
• zabezpečiť prevoz do nemocnice

Prvá pomoc pri amputačných poraneniach

V súčasnosti máme veľkú možnosť replantovať (nahrádzať) amputované končatiny a prsty. Úspešnosť replantácie závisí od rýchleho odborného ošetrenia v nemocnici. Cieľom prvej pomoci je zastaviť krvácanie a rýchlo previesť postihnutého s amputovanou časťou tela do nemocnice.

Prvá pomoc pri amputácii:

• zastaviť krvácanie tlakovým obväzom
• amputovanú časť tela transportovať do nemocnice s postihnutým
• čo najsterilnejšie zabalíme amputát do gázovej tkaniny a vodeodolného sáčku napr. igelitový (plastové vrecko je súčasť autolekárničky) a dáme do nádoby s vodou a ľadom
• ľad nesmie byť v priamom kontakte s amputátom, musí byť oddelene uložený v inom vrecku
protišokové opatrenia

Krvácanie

Ako zastaviť krvácanie

Krvácanie z nosa, úst, ucha a oka

Zastavenie krvácania pomocou škrtidla

Krvácanie z kŕčových žíl

Krvácanie z ústnej dutiny

Obväzovanie (časť 1)

Obväzovanie (časť 2)