Rany

Rany

Rana je porušenie povrchu tela a hlbších tkanív (podkožia a svalov), ktoré umožňuje unikanie krvi z organizmu a vniknutie infekcie do ľudského tela. Rany môžu podľa vzniku byť rezné, tržné, tržnozhmoždené, strelné a bodné. Tupé násilie spôsobuje pomliaždeniny a trenie vyvoláva odreniny.

Zásadne nedávame postihnutým nič jesť ani piť. Pri ošetrovaní môže postihnutý pomôcť tlačením rukou v rane na zmiernenie krvácania pokiaľ!’ si chystáte obväzy. Ak krváca rana okolo
cudzieho telesa, treba tlačiť okraje rany smerom k sebe a okolo cudzieho telesa. Cudzie telesá zásadne z rany nevyberáme. Na obloženie použijeme obväzy, ktoré sú vyššie ako cudzie
teleso, alebo ju obväzujeme krížovým spôsobom tak, aby sme teleso nezatlačili hlbšie do tela.

U neznámych ľudí si po ošetrení umyjeme ruky. Ak postihnutý nebol v posledných 5 rokoch preočkovaný proti tetami, poraďte sa s lekárom.

Rezné rany

Príčiny

Spôsobené nožom, nožnicami, ostrými nástrojmi, plechom, sklom.Silne krvácajú, majú ostré okraje

Príznaky

• krvácanie z ostrých okrajov
• styk s ostrým predmetom
• príznaky šoku

Prvá pomoc

• zastaviť krvácanie tlakom v rane (obväzom, čistou látkou, holou rukou). Pri veľkej rane tlačiť k sebe okraje rany
• krvácajúcu končatinu zdvihnúť a držať nad úrovňou srdca
• priložiť tlakový obväz
• ak krvácanie neprestáva, priložiť ešte jeden obväz a dotiahnuť silnejšie
• kontrolovať obväz, prekrvenie koncovej časti končatiny – prstov
• kontrolovať vedomie, dýchanie a pulz
protišokové opatrenia
• pri väčšej rane alebo veľkom krvácaní zaistiť odborné ošetrenie

Tržné rany

Príčiny

Spôsobené strojmi, pásmi, pazúrmi zvierat, ostnatým drôtom, krvácajú nevýrazne, sú často infikované.

Príznaky

• rana má nepravidelné okraje
• časté je znečistenie rany
• príznaky šoku

Prvá pomoc

• umyť si ruky a okolie rany
• prikryť obväzom, čistou látkou
• pri veľkom krvácaní ošetriť ako krvácanie
protišokové opatrenia
• vyhľadať odborné ošetrenie

Bodné rany

Príčiny

Spôsobené prepichnutím kože ostrým predmetom (klinec, ihla, vidly, rohy, nôž)

Príznaky

• viac vnútorné ako vonkajšie krvácanie
• možnosť infekcie
• príznaky začínajúceho šoku

Prvá pomoc

• hľadať v rane cudzie telesá, nevyťahovať ich z rany
• obložiť cudzie teleso obväzmi a ranu prikryľ
protišokové opatrenia
• dopraviť postihnutého na odborné vyšetrenie, alebo privolať RZP
• kontrolovať vedomie, dýchanie, pulz

Strelné rany

Príčiny

Spôsobené projektilmi, môže byt’ menšia rana pri vstupe (vstrel) a väčšia pri výstupe (výstrel) z tela, krvácanie môže byt’ vonkajšie aj vnútorné. Nebezpečie poranenia vnútorných orgánov je vysoké.

Príznaky

• krvácanie pri vstrele a výstrele
• bolesť
• príznaky šoku

Prvá pomoc

• zastaviť veľké vonkajšie krvácanie
• uložiť do pohodlnej polohy na podložku tak, aby sa nemuselo hýbať s postihnutým
• krvácajúcu končatinu zdvihnúť a držať nad úrovňou srdca
• uvoľniť odev okolo krku, hrudníka a pás
protišokové opatrenia
• kontrolovať obväz, vedomie, dýchanie a pulz
• privolať RZP, upovedomiť políciu

Pomliaždeniny

Príčiny

Vznikajú pri páde, údere tupým predmetom, s tržnou ranou, alebo aj bez porušenia kože. Pod podliatinou môže byť schovaná zlomenina, podvrtnutie, vykĺbenie.

Príznaky

• bolesť a opuchlina
• tmavočervené až modré sfarbenie pod kožou po určitej dobe (minúty až hodiny po úraze)
• sťažená hybnosť končatiny

Prvá pomoc

• na bolestivé miesto okamžite priložiť studený predmet, alebo obklad
• zdvihnúť končatinu, uložiť do pohodlnej polohy
• pri pochybnostiach vyhľadať odborné vyšetrenie

Pomliaždenie svalov

Príčiny

Natiahnutie, natrhnutie pri športe a fyzickej námahe bez rozcvičenia, alebo pri dlhotrvajúcej námahe bez oddychu

Príznaky

• náhla bolesť
• opuch, začervenanie, za niekoľko hodín modrina
• bolestivé obmedzenie pohybov

Prvá pomoc

akronym KLOP

• K = kľud, postihnuté miesto držať v kľude, dovoliť len nevyhnutné pohyby
• L = ľad, studený obklad na 20 minút 3 – 4 krát denne v prvý a druhý deň
• O = obväz pomocou elastickej bandáže na zníženie opuchu a krvácania do svalu na 1 – 2 dni s prestávkou na noc
• P = polohovanie, zvýšenie postihnutej končatiny

Poznámka

Pri aplikácii ľadu dať medzi sval a ľad uterák, alebo elastický obväz. Pri zmenšenej bolesti čím skôr prejsť z polohovania na posilovanie.

Odreniny

Príčiny

Spôsobené pádom a trením (napr. zlaňovanie), zodratím povrchovej vrstvy kože.

Príznaky

• drobné krvácanie formou presakovania
• znečistenie hlinou, štrkom
• bolesť

Prvá pomoc

• umyť si ruky
• opláchnuť ranu pod tečúcou vodou a okolie rany umyť mydlom, dezinfekčným roztokom
• ranu osušiť dotykmi, krvné zrazeniny nezotierať
• prikryť náplasťou, alebo obväzom

Poznámka

Hlinu, škáru, antuku a pod. v odrenine odstrániť, pri väčšom rozsahu odreniny a silnom znečistení konzultovať očkovanie proti tetanu.

Ochrana pred infekciou pri ošetrovaní rán

Dôvody

Ochrana pred infekciou znamená ochranu záchrancu aj postihnutého. V krvi a telových tekutinách (zvratky, hlieny, stolica) môžu byť choroboplodné zárodky, ktoré sa prenášajú z jednej osoby na druhú.

Postup

• umývajte si ruky – pokiaľ je to možné, umyte si ruky pred poskytnutím prvej pomoci (s výnimkou náhlych stavov) a umyte si VŽDY po poskytnutí prvej pomoci. Ak sa vám dostala krv alebo iné tekutiny do očí a úst, vypláchnite si ich väčším množstvom vody
• chráňte si rany a odreniny na rukách pri poskytovaní prvej pomoci – používajte gumené, alebo plastikové rukavice, alebo si na ruky navlečte vrecká z umelej hmoty ak je to možné
• vyhýbajte sa zbytočnému kontaktu s krvou postihnutého. Ak poranený krváca, požiadajte ho, aby si ranu tlačil sám, alebo tlačte cez bariéru z rukavíc, plastikových vreciek, viac vrstiev obväzu
• odstráňte krvavé a presiaknuté obväzy. Po ošetrení uložte všetky použité obväzy do igelitového vrecka a uzavrite ho. Krvavé škvrny z odevu odstráňte najprv studenou vodou, potom vyperte v horúcej vode s prídavkom bieliacich pracích práškov

Poznámka

Dodržiavanie druhého a tretieho bodu nie je nevyhnutné u známych osôb a rodinných príslušníkov.