Podchladenie

Podchladenie

Symptómy

Podchladenie (hypotermia) sa týka celého tela a dá sa ľahko odhaliť pomocou merania teploty telesného jadra (tela). Vyskytuje sa v dvoch formách:

• akcidentálna hypotermia – pod tento pojem zaraďujeme veľmi rýchle podchladenie, napr. pri padnutí do jazera, po prelomení ľadu. V takomto prípade je dĺžka prežitia pri teplote vody okolo +5°C asi jednu hodinu. Avšak z dôvodu poškodenia fibrilácie srdcových komôr môže smrť nastať už do jednej minúty. Už po niekoľkých málo minútach je schopnosť reakcie silne obmedzená
• aubakútna akcidentálna hypotermia – ide o taký druh podchladenia, ktorý nastane pri zasypaní človeka lavínou. Teplota tela klesápomaly , zasypaný zaspáva a spánok prechádza do bezvedomia. Pri ďalšom klesaní teploty prichádza smrť

Diagnóza

Pri podozrení na podchladenie je potrebné vykonať nasledujúce štyri opatrenia:

• pri strate vedomia poskytne potrebné informácie odmeranie telesnej tepoty (v konečníku alebo v ústnej dutine)
• sledovať postinutého: hlavne prechody od extrémnej únavy až po neprekonateľnú potrebu spánku, stavy zmätenosti a zníženia až nekoordinovanosť svalov
• EKG poskytne informácie o prípadnom poškodení vzruchov srdca
• analýza krvných plynov (meranie obsahu kyslíka a pH v krvi) dáva informáciu o aktuálnej výmene látok v tele a iónovom obsahu

Nasledujúce opatrenia je nutné a nevyhnutné vykonať pri podchladení a omrzlinách:

• pri dopravnej nehode v zimných mesiacoch treba vždy myslieť na riziko podchladenia
• v lyžiarskych a horských oblastiach sa primárne ošetruje ťažko postihnutý pred podchladeným a každý zasypaný lavínou ako podchladený pacient, často aj s ťažkými sprievodnými poraneniami
• každý pacient, ktorý utrpel úraz alebo zranenie, s alebo bez straty krvi, je v šoku alebo ohrozený podchladením, má znížené šance na prežitie (platí to aj v lete!)

Podobné pravidlá platia pri zachránených topiacich sa (pod ľadom). Ak sa takéto osoby nechajú príliš dlho vo vode, prichádza šok a narušenie krvného obehu, čo má za následok extrémne podchladenie.

Podchladenie a omrzliny by mal vždy posúdiť lekár!

Prvá pomoc

Nasledujúce opatrenia je nutné a nevyhnutné vykonať pri podchladení a omrzlinách:

Prvá pomoc – opatrenia na mieste

• centrálne zahriatie tela (jadra tela) pomocou vypitia horúceho, osladeného nápoja
• omrznuté časti tela chrániť pred ďalším vplyvom chladu, vlhké oblečenie vymeniť za suché
• ohrievať omrznuté časti tela na vlastnom tele (napr. ruky pod pazuchami)
• prísun tepla z cudzieho tela (napr. chladom poškodenú nohu do podpažia inej osoby vložiť – zohrievať sa navzájom)
• sterilné a suché obväzy použiť, avšak žiadne maste
• uvoľniť tlačiace časti odevu, uložiť na mäkké
• postinutými končatinami aktívne pohybovať, aby sa zvýšila teplota tela vplyvom práce svalov
• pri slabých omrzlinách samostatne kráčať, pri ťažších nechať sa odniesť
• nepodávať lieky, okrem liekov zabraňujúcich zhlukovaniu krvi (Aspirín)
• vyhľadať vyhriatu miestnosť

Je predovšetkým dôležité vyvarovať sa:

• Vtieraniu snehu, masírovaniu snehom – vedie k ešte väčšim poškodeniam
• Ohrievaniu pomocou dychu – para z úst vedie k ďalším omrzlinám
• Zákaz fajčiť – fajčenie stenčuje krvné cievy a tým zhoršuje prietok krvi
• Roztápať zmrznuté časti tela nad ohňom, nakoľko sú necitlivé, a tak hrozí zvýšené riziko ťažkých popálenín!

Prvá pomoc – na chránenom mieste

• Pri izbovej teplote podávať horúce, osladené nápoje
• Ponáranie postihnutých končatín vo vlažnej vode (začať pri 10°C) a to horúcu vodu prilievať, kým postihnutý nezačne pociťovať jemnú bolesť (pozor, omzliny znižujú citlivosť kože). Otepľovanie vykonávať len veľmi pomaly a s vodou s max. teplotou 38°C
• Orálne lieky (s účinnou látkou – kyselinou acetylsalicylovou) jú povolené a žiadúce
• Pľuzgiere neprestihávať, ani inak otvárať, len sterilne prikryť
• Postihnuté končatiny umiestniť vyššie, ale nechať im pohyblivosť
• Pri tvorbe pľuzgierov sa nechať odniesť a dať sa ošetriť lekárovi

Prvá pomoc – lekár

• Mimočrevné podávanie liekov (injekcia, infúzia)
• Lokálna starostlivosť o pľuzgiere, použitie sterilných obväzov
• Podanie vnútrožilovej infúzie (protizrazeninové preparáty – nízkomolekulový Heparín)

Prvá pomoc – starostlivosť na klinike

Umelá oblička

Pomocou umelej obličky je možné úspešne dosiahnuť „znovuoteplenie“ krvi pri teplote nižšej ako 30°C.

Extrémne zahriatie

Extrémne zahriate (kúpeľ) v sebe skrýva nebezpečenstvo „šoku zo zohriatia“, nakoľko pri otvorení periférnych ciev sa studená krv dostane do centrálneho a životu doležitého centra tela. To vedie k zníženiu celkovej teploty o 0,5-1,0°C. Obnovenie vnútornej teploty jadra tela spôsobuje chemické zmeny v krvi, čo má za následok poruchy vzruchov v krvnom obehu srdca, ktoré sa tak môžu skončiť smrťou (zastavenie krvného obehu a dýchania).

Pri záchrane treba zvážiť aj vplyv polohy, odkiaľ bol postihnutý privezený, nakoľko tieto zmeny vedú k poruchám srdcového rytmu.

Komplikácie

Pri podchladení sa často vyskytuje problém s krvným obehom, keďže upchatie malých krvných ciev ovplyvní udržiavanie dostatočného krvného tlaku v životne dôležitých orgánoch. Vznik opuchov, ktoré vznikajú z krvnej plazmy v postihnutej časti, spôsobujú spomalenie prúdenia krvi. Takto sa zhlukujúce bunky v cievach sú predstupňom možnej trombózy (upchatia cievy).

Prognóza

Podchladenie je možné prehliadnuť, najmä pri iných zjavnejších poškodeniach, napr. pri dopravých nehodách, avšak treba na to myslieť pri poskytovaní prvej pomoci. Pri oneskorenej terapii dochádza k vážnym orgánovým poškodeniama v extrémnych prípadoch aj k smrti. Ak sa aj podarilo oteplenie tela bez kompikácii (problémy so srdcom), treba počítať s vážnymi následkami. Ak sa podchladenie kombinuje s inými ťažkými zraneniami, dochádza k zhoršeniu celkovej sitácie. Preto je potrebné vyhnúť sa každému podchladeniu.

Prvá pomoc – prehriate, podchladenie organizmu

(zdroj www.primar.sme.sk)