Mŕtvica

Mŕtvica

Mozgová mŕtvica je po srdcovom infarkte druhou najčastejšou príčinou úmrtia v Európe. Vo svete na jej následky každoročne zomiera 15 miliónov ľudí.

Neurológovia tvrdia, že ak ju u postihnutého rozpoznáme a najneskôr do troch hodín od mŕtvice ho dopravíme k lekárovi, môže byť zachránený. Ak sa tak nestane, pacient buď zomrie, alebo je odkázaný na doživotnú starostlivosť iných, pretože môže ochrnúť a zostať pripútaný k lôžku.
83 % všetkých cievnych príhod tvorí ischemická mozgová príhoda spôsobená prekážkou v krvnom prietoku, ktorá bráni dodaniu kyslíka a živín do mozgu, čím odumiera mozgové tkanivo. Ďalšou príčinou mŕtvice býva prasknutie krvných ciev, ktoré prekrvujú mozog, následkom čoho dochádza k
presakovaniu krvi do mozgu a jeho okolia. Mozog je pritom najdôležitejším orgánom ľudského tela, ktorý zabezpečuje chod ostatných orgánov a jeho zlyhanie, respektíve oslabené fungovanie predstavuje zníženie kvality života alebo aj smrť.

Príznaky mŕtvice

• strata citlivosti tváre alebo končatín, citeľné mravčenie v končatinách, neschopnosť dobre ich ovládať
• náhla bolesť hlavy, niekedy stuhutie krku
• slabosť
• zmätenosť, dezorientácia, poruchy vnímania (problém hovoriť, niekedy i rozumieť postihnutému)
• asymetria tváre (poklesnutý kútik úst, spadnuté očné viečko…)

Prvá pomoc pri mŕtvici

Pri podozrení na mŕtvicu ihneď zavolajte lekársku pomoca do jej príchodu je potrebné sa riadiť všeobecne platnými pravidlami poskytovania prvej pomoci. Teda ak postihnutý je v bezvedomí, je potrebné ho uložiť na bok do tzv. stabilizovanej polohy a je nutné zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest (otvorenie úst, mierny záklon hlavy, predsunutie dolnej čeľuste). Ak postihnutý nedýcha, je nutné zahájiť dýchanie z úst do úst a pokiaľ nastala aj zástava srdca, je nutné vykonávať aj nepriamu masáž srdca

Tieto varovné signály nikdy nepodceňujte

náhla strata zraku v jednom oku, ktorá trvá 2 – 3 minúty. Aj keď ide iba o krátkodobý stav, netreba ho brať na ľahkú váhu,
dočasná slabosť v končatinách, napríklad v ruke, z ktorej vám vypadne šálka alebo cigareta, pričom po niekoľkých minútach je opäť všetko v poriadku
párminútová neschopnosť rozprávať, vysloviť slová, i keď presne viete, čo chcete povedať
dvojité videnie, intenzívna bolesť hlavy, svrbenie prstov na ruke, zmeravenie polovice tváre alebo časti tela

Prvá pomoc – cievna mozgová príhoda