Infarkt

Infarkt

Infarkt je jednou z foriem ischemickej choroby srdca a vyskytuje sa päťkrát častejšie u mužov ako u žien. Dokázalo sa, že riziko výskytu infarktov je väčšie v prvých hodinách po prebudení a v zimných mesiacoch. Infarkt myokardu je veľmi závažné ochorenie, ktoré spôsobuje náhle prerušenie dodávky kyslíka do srdcového svalu s následným odumretím časti svalových vlákien (srdcové bunky sa už neobnovujú).

Príčiny

K nedokrvenosti srdcového svalu (myokardu) dochádza u väčšiny postihnutých v súvislosti s aterosklerotickým postihnutím tepien zásobujúcich srdce krvou = koronárne tepny. Pri ateroskleróze = kôrnatení ciev dochádza k postupnému usadzovaniu a ukladaniu tuku a ďalších látok do cievnej steny, kde vznikajú aterosklerotické pláty, ktoré zužujú vnútorný prierez ciev, čo pri cievach srdca vyvoláva anginu pectoris (bolesti za hrudnou kosťou, ktoré sa prejavia pri námahe). Pokiaľ dôjde k prasknutiu aterosklerotického plátu, na jeho povrchu sa začnú zhlukovať krvné doštičky, ktoré úplne uzavrú koronárnu tepnu. Oblasť, ktorá bola touto tepnou zásobovaní krvou je bez kyslíku a ostatných dôležitých živín. Pokiaľ nedôjde k veľmi rýchlemu obnoveniu prietoku krvi, vzniká akútny infarkt myokardu. Podobne dôjde k upchatiu tepny pri postupnom narastaní aterosklerotického plátu. Podľa toho, aká veľká časť steny srdca je postihnutá uzáverom tepny, ide o transmurálny = Q-infarkt (vtedy je postihnutá celá hrúbka steny) alebo ide o netransmurálny non-Q-infarkt myokardu (postihnutá je len vnútorná vrstva srdca).

Príznaky

Akútny infarkt myokardu sa prejavuje krutou zvieravou alebo pálivou bolesťou za hrudnou kosťou (stenokardia), ktorá sa môže prejavovať aj vyžarovaním do ľavej ruky, krku, čeľuste, chrbta a aj do brucha (nutkanie na zvracanie). Bolesť je nazávislá na polohe tela a na spôsobe dýchania, je však podobná ako bolesť pri angine pectoris, líši sa len svojou intenzitou a dĺžkou trvania. Bolesť trvá niekoľko minút až hodín, užitie nitrátov (nitroglycerín) nepomáha. Infarkt myokardu sprevádza potenie, zvracanie, búšenie srdca, nepokoj, strach a úzkosť. Pri rozsiahlom infarkte myokardu dochádza k zlýhaniu prečerpávacej schopnosti srdca a objavuje sa akútna dušnosť, pri starších postihnutých aj zmätenosť (pri postihnutí viac ako 20% svaloviny srdca). V niektorých prípadoch môže infarkt myokardu prebiehať úplne bez sprievodných príznakov – ide o nemý infarkt myokardu.
Infarkt môže byť príčinou náhlej smrti, kedy dochádza k pretrhnutiu steny srdca alebo srdcovej prepážky, ale aj ako dôsledok poruchy rytmu srdca (arytmie) alebo rozsiahleho postihnutia svaloviny srdca (viac ako 40%).

Prvá pomoc

Postihnutého posaďte do pohodlnej polohy na zem, aby si oprel hlavu i plecia (napr. o stenu). Nenechajte ho osamote, nedovoľte mu jesť, piť ani fajčiť a upokojujte ho. Okamžite privolajte sanitku. Ak ide o doteraz zdravého pacienta, mal by si nechať rozpustiť v ústach liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej (Anopyrín, Acylpyrín, Aspirín) v dávke 300 mg. Pacient s ischemickou chorobou srdca, resp. taký, čo už infarkt prekonal, by mal okamžite užiť spomínanú kyselinu acetylsalicylovú, ďalej nitroglycerín a ak má búšenie srdca, betablokátor, ktorý mu už predtým predpísal lekár. Do príchodu sanitky meriame pulz, ak máme tlakomer, aj tlak.
Angina pectoris je zvieravá bolesť v strede hrudníka, ktorá sa šíri až do krku, pripomína pálenie záhy a vystreľuje až do ramien, pacienta zalieva studený pot, srdce mu búši, pociťuje strach a úzkosť, veľmi typické je podvedomé gesto zaťatej päste alebo celej dlane pritlačenej na stred hrudníka
K úľave od bolesti obyčajne vedie prerušenie námahy, postihnutého je najlepšie posadiť niekam, kde si môže oprieť chrbát i hlavu. Ležiaca poloha srdce viac zaťažuje. Zabrániť treba aj pôsobeniu chladu, predovšetkým studeného vetra, pretože práve táto kombinácia má provokujúci účinok. Skutočnú úľavu však prináša až podanie nitroglycerínu pod jazyk, ten účinkuje už po 2 – 3 minútach.

Prevencia

• hlavnou podmienkou je nefajčiť
• v prípade nadváhy čo najviac upraviť svoju hmotnosť
• nezabúdajte na pohyb! Cvičenie a relaxačné techniky sú overené spôsoby, ako znížiť riziká všetkých cievnych a srdcových ochorení!
• denne konzumujte dostatok ovocia a zeleniny a minimálne 2x do týždňa zaraďte do jedálneho lístka ryby
• obmedzte príjem tukov, tučných pokrmov živočíšneho pôvodu (vyprážané jedla, údeniny) a jednoduchých sacharidov (cukrov)
• ak máte vysoký krvný tlak, vyhnite sa soleným jedlám, obmedzte soľ na minimum
• obmedzte alkohol
• dopĺňajte vitamíny E a B3, vápnik, draslík, horčík, rutín (cievam vracia ich pružnosť a zlepšuje ich roztiahnuteľnosť a zmrštiteľnosť, nachádza sa v pohánke)

Pozor!

V niektorých prípadoch môže infarkt myokardu prebiehať úplne bez sprievodných príznakov – ide o nemý infarkt myokardu.

Prvá pomoc – infarkt

Prvá pomoc – infarkt (ukážka)

Infarkt myokardu