Anafylaktický šok

Anafylaktický šok

Anafylaktický šok je život ohrozujúca, rýchla a ťažká alergická odpoveď organizmu, ktorá nastane, ak je osoba vystavená alergénu alebo látke vyvolávajúcej alergiu, na ktorú je precitlivelá. Charakterizovaná je rozsiahlou vazodilatáciou – rozšírením ciev, vedúca k zníženiu krvného tlaku.

Najčastejšie vyvolávajúce príčiny:

• hmyzí jed – osa, včela, sršeň
• potraviny – vajce, orechy, morské ryby, zeler a iné
• lieky – penicilín, vakcíny, antibiotika, antireumatika, kontrastné látky…latex
• fyzickou námahou a inými príčinami

Klinické príznaky – sa objavia veľmi rýchle, pričom maximum dosahujú za 3-30 minút po styku s alergénom. K následnej reakcii môže dôjsť v rozmedzí od 1 do 8 hodín:

• kožné – začervenanie, urtika, svrbenie, opuchy
• dutina ústna – svrbenie pier a jazyka alebo hltanu
• gastroinetstinálny/urogenitálny trakt – bolesti brucha, časté močenie, hnačky, nauzea, vracanie
• dýchací systém – zúženie horných dýchacích ciest spôsobené opuchom jazyka, hrtanu, či hltanu, pocit sťaženého dýchania – opuch sliznice v dýchacích cestách, kašeľ, nádcha, kýchanie
• nervový systém – podráždenosť, poruchy orientácie, úzkosť
• oči – opuch okolo očí, začervenanie spojoviek, slzenie očí
• kardiovaskulárny systém – pokles krvného tlaku, poruchy srdcového rytmu, zrýchlenie srdcovej akcie, bolesti na hrudníku, pocit slabosti, mdloby

Liečba – Prvá pomoc pre pacienta

• adrenalín – injekcia Epipen (0,3 mg injekcia –dospelí, 0,15 mg injekcia – deti) – blokuje účinky chemických mediátorov a zastavia príznaky anafylaxie, ale neliečia alergiu, ktorá anafylaxiu spôsobila
• vodorovná poloha so zvýšenou polohou dolných končatín
• antihistamiká – podľa ordinácie ošetrujúceho lekára
• kortikoidy per os – podľa ordinácie ošetrujúceho lekára
• bronchodilatácia – beta-2 sympatomimetiká – na rozšírenie priedušiek
• okamžitý prevoz do nemocnice

Prevencia

• dodržiavať obmedzenia odporučené lekárom
• preventívne podávanie antihistaminík
• špecifická imunoterapia – hmyzí jed, inhalačné alergény, zvieracie alergény … – správne indikovaná imunoterapia ochráni pacienta pred život ohrozujúcou anafylaktickou rekciou, pričom zasahuje priamo do príčiny ochorenia. Podáva sa alergén, na ktorý je pacient najviac alergický od najnižšej koncentrácie po najvyššiu a pacient si vytvára vlastné protilátky. Cieľom je znížiť precitlivenosť organizmu a tým aj zlepšiť klinický stav pacienta, zvýšiť kvalitu jeho života a znížiť spotrebu liekov.
• vybavenie pohotovostným balíčkom – Epipen inj, kortikoidy, antihistaminiká

(zdroj: www.primar.sme.sk)