MDD v škôlke

MDD v škôlke

Pri príležitosti MDD sme deťom v škôlke v Leopoldove spravili ukážku našej práce. Oboznámili sme ich s prácou hasičou a potom si mohli zahasiť oheň.