Posvätenie zástavy a techniky DHZ Veľké Kostoľany

Posvätenie zástavy a techniky DHZ Veľké Kostoľany

Zúčastnili sme sa slávnostného posvätenia novej hasičskej zástavy a novej hasičskej techniky DHZ obce Veľké Kostoľany.

Po sv. omši prebehlo svätenie pristavenej hasičskej techniky na parkovisku pri kostole, z ktorého následne išiel sprievod do Kultúrneho domu.

kostolany-1.jpgkostolany-2.jpgkostolany-3.jpgkostolany-4.jpgkostolany-5.jpgkostolany-6.jpgkostolany-7.jpgkostolany-8.jpgspolocna.jpgkostolany-9.jpg

fotky D.J.’s company