Ohňostroj na Nový rok

Ohňostroj na Nový rok

Pred polnocou ste sa stretli na zbrojnici. Zajedli sme si, napili sa a takto posilnení sme šli do parku robiť ohňostroj.
Po návrate späť sme si zavinšovali šťastný nový rok, pripili sme si zbavili sa zásob jedla, ktoré nám ešte ostali a spokojne šli domov.

Fotogaléria