Mladý hasič a záchranár

Mladý hasič a záchranár

Naši žiači sa zúčastnili na okresnom kole súťaže Mladý hasič a záchranár, ktorá sa konala v Piešťanoch. Umiestnili sa na 5. mieste.

Fotogaléria

Polievanie parku historickou striekačkou

O súťaži v piešťanskom denníku.