MDD v škôlke

MDD v škôlke

Fotogaléria

Ukážka hasenia práškovým hasiacim prístrojom

Ukážka hasenia džberovou striekačkou