Hody

Hody

Piatok o ráno sme sa stretli na požiarnej zbrojnici a začali sme prípravy na hody.

Porozmiestňovali sme dopravné značky na obchádzku kvoli uzatvoreniu Gucmanovej ulice. V škole sme boli pripraviť výstavu fotiek. V noci sme organizovali hodovú zábavu v spolkovej záhrade.

Sobotu ráno sme pokračovali v príprave výstavy a na námestí sme pripravili lavičky na večerné predstavenie. O 15 hodine sme sa zúčastnili otvorenia Výstavy gladiol v ZŠ spojenej s výstavou fotografií pri príležitosti 130. výročia založenia DHZ Leopoldov a 100 rokov futbalu v Leopoldove. Krátko pred polnocou sme sa stretli na námestí a strašili sme až do rána pri pódiu.

Od nedele večera vrátane pondelka sme potom všetko dávali do pôvodného stavu.

Fotogaléria