Územné kolo celoštátnej Hry Plameň - Dvorníky

Územné kolo celoštátnej Hry Plameň – Dvorníky

Naši žiaci sa zúčastnili územného kola celoštátnej Hry Plameň v Dvorníkoch. Dievčatá sa umestnili na 2. mieste a chlapci na 4.

Fotogaléria

Štafeta dievčat – 1. pokus

Štafeta chlapcov – 1. pokus

Útok dievčat – 1. pokus

Útok chlapcov – 1. pokus

Útok dievčat – 2. pokus

Útok chlapcov – 2. pokus