Súťaž o Putovný pohár starostu obce Drahovce

Súťaž o Putovný pohár starostu obce Drahovce

Na tejto súťaži sme boli len ako diváci, ale máme aspoň materiál zachycujúci krásu hasičského športu.

Fotogaléria

Útok DHZ Modrovka

Útok DHZ Prašník

Útok DHZ Drahovce