Polievanie parkúrovej dráhy, Madunice

Polievanie parkúrovej dráhy, Madunice

Fotogaléria

Polievanie dráhy

Pre milovníkov parkúru sú k dispozícii aj 2 videá.

Jazda Kométy

A jazda ďalšej Kométy