Krajské kolo celoštátnej Hry Plameň - Horné Saliby

Krajské kolo celoštátnej Hry Plameň – Horné Saliby

Žiaci sa zúčastnili Krajského kola Hry Plameň v Horných Salibách. Zo 7 družstiev sme sa umiestnili na 5. mieste. V požiarnom útoku nás čiastočne sklamala technika a na útoku CTIF sme získali trestné body. (hlavne za rozprávanie)

Fotogaléria